Salit Street Plaza

โครงการแม่สลิด พลาซ่า ถนนคนเดินแห่งใหม่ ของภาคเหนือ ที่จะเป็นแหล่งช็อปปิ้ง และมีข้าวของหลายสิ่งให้คุณเลือกสรรค มีทั้งหมด 14 unit

 

ภาพผังตลาด

ที่อยู่โครงการ :
ต.แม่สลิด บ้านตาก จ.ตาก