AS II

โครงการตลาด อส.2 เป็นโครงการสร้างอาคารพาณิชย์ 1.5 ชั้น จำนวน 9 ยูนิต รวมทั้งพื้นที่ค้าปลีกค้าส่ง บนเนื้อที่ 3 ไร่ 94 ตารางวา เพื่อให้ลูกค้าเช่าดำเนินการขายสินค้าหรือบริการแก่นักท่องเที่ยว และชาวสมุย รวมทั้งเป็นสถานีขนส่งและจำหน่ายตั๋วโดยสารของ บขส. และสถานีรถตู้ทัวร์โดยสารระหว่างเกาะสมุย เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต โดยมีมูลค่าเงินลงทุน 11.08 ล้านบาท

ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งโครงการประมาณเดือนพฤศจิกายน 2554

 

ที่อยู่โครงการ :
116 หมู่ที่ 3 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี