Tha Island Shopping Plaza

ตั้งอยู่บริเวณถนนฝั่งหาดเฉวง เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นพื้นที่ร้านค้าปลีกให้เช่า

เพื่อให้ลูกค้าเช่าดำเนินการขายสินค้าหรือบริการแก่นักท่องเที่ยว และชาวสมุย