Nathorn Street Plaza

โครงการตลาด อส.2 หรือ Nathorn Street Plaza เป็นโครงการพัฒนาอาคารพาณิชย์ 1.5 ชั้น จำนวน 9 ยูนิต รวมทั้งพื้นที่ค้าปลีกค้าส่ง บนพื้นที่รวม 3 ไร่ 94 ตารางวา

เพื่อให้ลูกค้าเช่าดำเนินการขายสินค้าหรือบริการแก่นักท่องเที่ยว และชาวสมุย

รวมทั้งเป็นสถานีขนส่งและจำหน่ายตั๋วโดยสารของ บขส. และเป็นท่ารถโดยสารสำหรับผู้เดินทางระหว่างเกาะสมุย เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี     
 ภาพผังตลาด

 
ที่อยู่โครงการ :
เลขที่ 116 หมู่ที่ 3 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี