Phayao ArCADE Market

โครงการตลาดพะเยาอาเขต อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เป็นตลาดสดที่เปิดดำเนินการ มานานกว่า 30 ปี

มีสินค้าจำหน่ายหลากหลายประเภท ทั้งอาหารสด อาหารแห้ง ผัก ผลไม้ ดอกไม้สด เสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องแต่งกาย ของใช้ในครัวเรือนต่างๆ

หากมาพะเยาแล้วควรจะแวะ ตลาดเก่าอันทรงคุณค่านี้ท่านจะได้เห็น วัฒนธรรม และ วิถีชาวบ้าน ที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนาน

มาดื่มคำกับตลาดล้านนา ตามวิธีชาวบ้าน ได้ที่พะเยาอาเขต

 

 

ภาพผังตลาด

ที่อยู่โครงการ :2/9 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์ 054-484070